Български

Изборна програма, съкратен вариант

Wien Anders (Виена различна) – KPÖ, Piraten, Echt Grün и независими (скр.: ANDAS)
Schadinagasse 3, 1170 Виена

Във Виена живеят 1,8 милиона души, но не всички имат равни права.Нашето желание е една Виена с еднакви права и възможности за всички, един град в който е възможно да се живее без страх да бъдеш различен.

Това са нашите изисквания за различната Виена:

1. Социална сигурност за всички хора – За безусловен доходен минимум
Oколо 400.000 души във Виена живеят в бедност или са застрашени от нея, в много случаи въпреки това, че работят – като стъпка по пътя към безусловния доходен минимум е гарантираното изплаштане на минималната сигурност над границата за бедност; последващи трансферни услуги като минималната пенсия трябва да бъдат увеличени. Ние изискваме безплатни трудови и социални аджокати и сме против забраната за посия.

2. Право на глас за всеки – един човек, един глас
25% от хората, които живеят във Виена и плаштат тук своите данъци нямат право да гласуват на национални и местни избори, защото не са австрийски или европейски граждани. Това не е справедливо – Ние изискваме право на гласуване по отседналост, так че всички да могат да упражняват своето право на глас. Недемократичната граница от 5% трябва да бъде премахната, така че всеки глас да има значение.

3. Правата на жените са човешки права
Дори като назначени в община Виена жените имат по ниски доходи от мъжете, противници на абортите застрашават правото на жените за собстженост върху собствените им тела. – Ние изискваме създаването на независим женски сенат към град Виена, безплатни аборти и изграждане на защитени зони около центровете за тях, еднакво заплащане за еднаква работа, квотно пазпределяне при чиновниците, помощ за жените в политиката, също и в кметствата и в общините.

4. Дайте ни хубавия живот! Работата трябва да си струва
Все повече хора имат несигурни трудови отнашения и трудно успяват да живеят от доходите си. Град Виена също е един лош пример за това – Ние изискваме съкращаване на работното време на 30 часа на седмица при непроменен доход, законен минимален доход от 12 евро на час и право на работа за чужденци и бегълци.

5. Къщите на тези които живеят в тях! За Карл-Маркс Хоф на 21ви век
Живеенето във Виена за много хора е финансово непоносимо. Социалните жилища са прекалено скъпи и отчетите им за разходи са непранспарентни – Ние изискваме данък за необитаемост, по пример на Хуго-Браитнер-Данък финансирането на социалното строителство, чиято тежест пада върху по богатите, транспаренция при отдаването на социални жилища и помщи за алтернативни форми на живеене.

6. Право на град – Възвръщане на свободните общи пространства
Все повече места за отдих са заплашени от комерциализация, рекламни пана пречат на гледката на хубавия град – Ние изискваме защита от приватизация и спекулация на общите пространства, както и освобождаването на града от комерциални реклами.

7. Стъклена полотика вместо тъклени хора
В момента политическите решения се вземат зад колисите, едновременно множество камери ни превръщат в заподозряни – Ние изискваме транспарентна политика, бюджет, при които да можем да участваме и да беде спряно записването и съхраняването на данни.

8. Образование, Наука и култура за всички
Средствата за училища биват намалени, трудовото натоварване на учителите увеличено. Произхода определя степента на образованост, достъпът до наука и култура бива оскъпяван – Ние изискваме общо училище във Виена, уважение към учителската професия и един лесен достъп до културата и науката за всички.

9. Не на двукласовата медицина
Двукласовата медицина и помощ за жалост в нашия град са нормални – Ние изискваме една солидарна система за медицинска гледачна помощ с мултипрофесионални специалисти с адекватно за тях отплащане чрез колективни договори.

10. Улици за живот – транспорт без билети
Все още индивидуалното предвижване затормозява нашия живот. Здравословни проблеми следствие на шум и прахови частици – Ние изискваме нулева тарифа за градския транспорт, реализацията на бърз влак около Виена и оголемяване на сити-баик/ мрежата.

11. Легализация на канабиса
Забраната на канабиса криминализира годичной десетки хиляди души. За преследването на консумиращите се дават ненужно пари – Ние изискваме легализация на канабиса и смислена превенция.

12. Без страх различен да си – градът е на всички нас
Хора, които са различни биват често унижавани и пренебрегвани. Ние изискваме, Виена да заеме роля на предводител в това да се живее заедно с многообразие. Във Виена няма място за омраза към другите, сексизъм и расизъм. В нашия град се уважават и зачитат правата на природата и всички нейни създания – хора и животни.

Ние осъзнаваме, че има още много незасегнати теми с които ние ще трябва и ще се заемем. Ние ще – след като сме в общинския съвет – засегнем и други теми с ваща помощ. И само да кажем, че ние мислим че сегашната икономическа система е причината за всичките ни трудности. Затова нашата политика винаги ще е устремена да направи стъпка към един друг, нов свят.

Übersetzt von Eli Pirimova