Türkçe

Seçim programının kısa versiyonu

Başka Viyana/Wien Anders – KPÖ/Avusturya Komunist Partisi, Piraten/Korsanlar, Echt Grün / Gerçek Yeşiller ve Bağımsızlar (Kısaca: ANDAS)
Schadinagasse 3, 1170 Viyana

Viyana´da 1,8 milyon insan yaşamakta, fakat hepsi aynı haklara sahip değiller. Bizim vizyonumuz herkesin aynı haklara ve şansa sahip oldugu bir Viyana, içinde farklı olmaktan korkmadan yaşamanın mümkün olduğu bir şehir.

Başka Viyana için taleplerimiz:

1. Tüm insanlar için sosyal güvence – koşulsuz temel gelir
Viyanada neredeyse 400.00 insan çalısıyor olmasına rağmen, çalışanlar yoksul konumunda ya da yoksulluk tehdidi altında yaşıyorlar. “Koşulsuz temel gelire“ doğru bir adım olarak insanlara, yoksulluk sınırının üstünde asgari yaşam güvencesi ödenmelidir. Asgari emeklilik maaşı gibi diğer finansal ödemeler de buna göre arttırılmalıdır. Bizler, işsizler için bununla birlikte sosyal konularla da ilgilenen ücretsiz avukatlar talep ediyoruz. Ayrıca dilenme yasağına da karşıyız.

2. Herkes için „kararlara katılım, seçme ve seçilme hakki„ – bir insan, bir oy
Viyana da yaşayıp vergi ödeyen insanların %25’i Avusturya veya Avrupa Birliği vatandaşı olmadıkları için, ulusal ve yerel seçimlere katılamıyorlar. Bunu bir haksızlık olarak görüyoruz. Bu yüzden biz, Viyanada oturan ve yaşayan herkese seçme, seçilme ve kararlara katılabilme hakkı olan bir oturum vatandaşlığı talep ediyoruz. Seçimlerde %5 lik antidemokratik seçim barajı kaldırılmalı ve böylece her bir „Oy”a geçerli söz hakkı tanınmalı.

3. Kadın hakları insan haklarıdır
Viyana belediyesinin kadın çalışanları da erkeklerden daha az maaş alıyorlar ve kürtaj karşıtları, kadınların kendi vücutları hakkında karar verme haklarını tehdit altına alıyorlar. Bu yüzden biz, Viyana şehrinin bağımsız kadın meclisinin kurulmasını ve ücretsiz kürtaj ve klinikler/hastahaneler etrafında koruma bölgeleri olmasını talep ediyoruz. Eşit işe eşit ücret, belediyelerde kota, politika, belediye meclisi ve ilçelerde kadın destek programları olmasını talep ediyoruz.

4. Güzel bir yaşam istiyoruz! Çalışmanın karşılığı olmalı
Her geçen gün daha fazla insan, güvencesi olmayan iş şartlarına maruz kalmakta ve maaşlar, yaşamak için yetmemekte. Viyana Belediyesi de bu kötü örneklerden biri – iş saatlerinin, maaşların aynı kalması suretiyle haftada 30 saate indirilmesini talep ediyoruz. Saat ücretinin en az 12 Euro olmasını ve hem göçmenlere hem de mültecilere çalışma hakkının verilmesini talep ediyoruz.

5. Evler, içinde oturanlarındır! 21. Yüzyılın Karl-Marx-Hof´u
Viyana da oturmak, bir çok insan için pahalı ve zordur. Gemeinde evlerinin kiraları yüksek ve konut yan giderleri/Betriebskosten şeffaf değil – boş kalan evler için vergi talep ediyoruz, Hugo-Breitner-vergisi ile inşa edilen evleri örnek alarak, aynı sekilde yeni sosyal konutların inşa edilmelerini istiyoruz, fazla parası olan daha fazla vergi ödemeli, Gemeinde evlerinin dağılımı şeffaf bir şekilde yapılmalı ve alternatif oturum çeşitleri desteklenmeli.

6. Şehrimiz üzerindeki haklarımız – kamu alanlarını geri alalım
Zaman geçirebileceğimiz kamu alanları, ticari amaçlarin tehdidine maruz kalmakta, reklam panoları görüs alanımızı daraltmakta ve şehrin güzelliklerini kapatmakta, kamu alanlarının özelleştirmeden ve spekülasyonlardan korunmasını talep ediyor ve şehrimizin ticari reklamlardan kurtarılmasını istiyoruz.

7. Insanların yerine devletin şeffaflaştırılması
Politik kararlar şu an, kapalı kapılar ardında alınıyor, bir taraftan da her yere yerleştirilmiş kameralar hepimizi şüpheli konumunda bırakıyor. Herkesin katılımına açık, şeffaf bir politika ve bütçe talep ediyor ve izleme gibi stoklaştırılmıs bilgi kayıt işlemlerinin bitmesini istiyoruz.

8. Herkes için eğitim, bilim ve kültür
Okullara finansal destekler kesiliyor, öğretmenlerin iş yükü arttırılıyor. Etnik köken, eğitim düzeyini belirleyen etken haline getiriliyor, kültüre ve bilime erişim pahalılaşıyor. Viyana için Gesamtschule dediğimiz, farklı okul çeşitlerinin birleştirildiği toplu okullar talep ediyoruz, öğretmenlik mesleğinin değerinin yeterince anlaşılmasını ve bilime ve kültüre kolay erişimin olmasını istiyoruz.

9. İki sınıflı sağlık sistemine hayır
İki sınıflı sağlık ve bakım, şehrimizde maalesef normal bir durummuş gibi algılanmakta. Çok çeşitli profesyonel iş grupları, adil ve yeterli derecede ücret ve tek toplu sözleşmeli, dayanışmaya dönük bir sağlık ve bakım sistemi talep ediyoruz.

10. Yaşanılacak sokaklar – biletsiz toplu taşıma servisi
Kişisel motorlu taşıma araçları hala hepimizin hayatını etkilemekte. Gürültü ve irili ufaklı tozlar yoluyla çeşitli sağlık problemleri oluşmakta. Toplu taşıma araçlarına sıfır tarife uygulanmasını, Viyana etrafında hızlı tren hattının gerçekleştirilmesini ve City-Bike yani kiralık bisiklet hattının genişletilmesini talep ediyoruz.

11. Cannabisin yasallaştırılması
Cannabis yasağı her yıl onbinlerce insanı kriminalize ediyor. Kullananların kovuşturulması ve izlenimi gereksiz bir sürü para harcanmasına sebep oluyor. Cannabisin yasallaştırılmasını ve bağımlılıktan korumak için, işe yarar projeler geliştirilmesini talep ediyoruz.

12. Korkmadan farklı olabilmek – Bu şehir hepimizin
Sıradışı yaşayan insanlar sıkça aşağılanır ya da dikkate alınmazlar. Bizler Viyananın beraberliğe ve çoğulculuğa öncülük yapmasını talep ediyoruz. Viyanada, normların dışına çıkan insanlara karşı nefretin, cinsiyet ayrımcılığının ve ırkçılığın yeri yoktur. Şehrimizde doğanın ve içindeki tüm canlıların, insanların ve hayvanların hakları kabul edilip korunacaktır.

Uğraşmamız gereken başka önemli konuların da olduğunun farkındayız. Belediye meclisine girdiğimizde, sizlerin de yardımıyla bu konuları da ajandamıza alacağız. Ayrıca var olan problemlerin sebebinin, şu an ki ekonomik sistem olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden yapacağımız politikalarda hep başka bir dünyayı olası kılan adımlar uygulamaya çalışacağız.

Übersetzt von Aysel & Ali Yildiz