Polski

Podsumowanie programu wyborczego

Wien Anders (“Wiedeń Inaczej”) – KPÖ, Piraten, Echt Grün i niezależni (Skrót: ANDAS)
Schadinagasse 3, 1170 Wiedeń

W Wiedniu mieszka 1,8 miliona ludzi, ale nie wszyscy mają takie same prawa. Nasza wizja jest Wiedeń z równymi prawami i szansami dla wszystkich, miasto, w którym jest możliwe różnić się bez strachu.

To są nasze żądania dla innego Wiednia:

1. Zabezpieczenie społeczne dla wszystkich ludzi – Za bezwarunkowym dochodem podstawowym
Prawie 400 tysięcy osób mieszka w Wiedniu w ubóstwie lub jest zagrożonych ubóstwem, często pomimo zatrudnienia – jako krok na drodze do bezwarunkowego dochodu podstawowego zabezpieczenie społeczne (Mindestsicherung) musi być wypłacane powyżej granicy ubóstwa. Dalsze usługi transferowe jak minimalna emerytura powinny być odpowiednio zwiększone. Domagamy się darmowych prawników dla bezrobotnych oraz społecznych i jesteśmy przeciwko zakazom żebrania.

2. Udział dla wszystkich – jeden człowiek, jeden głos
25 procent ludzi żyjących w Wiedniu i płacących podatki nie jest uprawnionych do brania udziału w wyborach narodowych lub samorządowych, ponieważ nie posiada obywatelstwa austriackiego lub UE. To jest niesprawiedliwe – dlatego wymagamy obywatelstwa rezydencyjnego, tak, żeby wszyscy ludzie mogli również współdecydować i wybierać. Niedemokratyczny próg 5% w wyborach musi upaść, tak, żeby naprawdę każdy głos się równie liczył.

3. Prawa kobiet są prawami człowieka
Kobiety zarabiają jako pracownice Miasta Wiednia mniej niż mężczyźni, przeciwnicy aborcji zagrażają prawu kobiet do samostanowienia nad ich ciałem – wzywamy do ustanowienia niezależnej Rady Kobiet Miasta Wiednia, darmowych aborcji i stref ochronnych wokół ambulatoriów, równego zarobku za równą prace, systemu kwot dla pracy gminnej, awansu kobiet w polityce, także w ratuszu oraz w dzielnicach.

4. Chcemy dobrze życ! Praca powinna się opłacać
Coraz więcej osób ma niepewną pracę, trudno żyje ze swoich dochodów. Miasto Wiedeń jako pracodawca daje zły przykład – Wzywamy do skrócenia wymiaru czasu pracy do 30 godzin bez utraty wynagrodzenia, płacy minimalnej wynoszącą 12 euro za godzinę oraz prawa do pracy dla imigrantów i uchodźców.

5. Domy dla tych, którzy w nicht mieszkają! Karl-Marx-Hof 21-go wieku
Mieszkanie w Wiedniu dla wielu ludzi nie jest już przystępne. Mieszkania gminy są drogie, a ich opłaty za media nie są przejrzyste – żądamy podatku od pustostanów, podatku dla finansowania mieszkań socjalnych (wzorowanym na tzw. “Hugo-Breitner-Steuer” w okresie międzywojennym), który mocniej obciąża zamożnych, przejrzystych przyznawań mieszkań gminy i promocji alternatywnych form mieszkalnictwa.

6. Prawo do miasta – rekonkwista przestrzeni publicznej
Coraz więcej miejsc pobytu jest zagrożonych komercjalizacją, powierzchnie reklamowe zasłaniają nam piękno miasta – wzywamy do ochrony przestrzeni publicznej przed prywatyzacją i spekulacjami, a także wyzwolenie miasta od komercyjnych reklam.

7. Przejrzysta polityka zamiast szklanych obywateli
Decyzje polityczne padają obecnie za zamkniętymi drzwiami, tymczasem kamery bezpieczeństwa podglądają nas wszystkich – żądamy przejrzystą politikę, budżetów, przy których mamy coś do powiedzenia, i zakończenia monitorowania i przechowywania danych.

8. Edukacja, nauka i kultura dla wszystkich
Dofinansowanie szkół jest zmniejszane, zwiększa się obciążenie dla nauczycieli. Pochodzenie określa poziom edukacji, dostęp do kultury i nauki drożeje – żądamy szkół jednolitych do ósmej klasy w Wiedniu (zamiast do czwartej jak teraz), szacunku dla zawodu nauczyciela oraz łatwego dostępu do nauki i kultury dla wszystkich.

9. Przeciw medycynie dwuklasowej
Medycyna i opieka zdrowotna dwuklasowa są w naszym mieście niestety już normalnością – żądamy solidarnościowego systemu zdrowotnego i opieki zdrowotnej z zespołami wieluprofesjonalnymi oraz ich odpowiedniego wynagrodzenia jednolitym układem zbiorowym.

10. Ulice do życia – za transportem publicznym bez biletów
Indywidualny ruch zmotoryzowany wpływa ujemnie na życie nas wszystkich. Problemy zdrowotne związane z hałasem i pyłem są jego wynikiem – żądamy taryfy zerowej dla transportu publicznego, realizacji linii pierścieniowej Schnellbahn wokół Wiednia i rozbudowy sieci City-Bike.

11. Zalegalizować konopie
Zakaz marihuany kryminalizuje dziesiątki tysięcy ludzi rocznie. W celu ścigania konsumentów marnuje się całkowicie zbędnie pieniądze – wzywamy do legalizacji marihuany i sensownej pracy profilaktyki uzależnień.

12. Różnić się bez strachu – miasto należy do nas wszystkich
Ludzie, którzy są nie “na linii”, często są poniżani i nie brani pod uwagę. Żądamy, żeby Wiedeń odgrywał wiodącą rolę miasta współistnienia i różnorodności. W Wiedniu nie ma miejsca na nienawiść do ludzi, którzy odbiegają od normy, jak również na seksizm i rasizm. W naszym mieście prawa przyrody i wszystkich jej stworzeń – ludzi i zwierząt – są uznawane i chronione.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją jeszcze inne ważne kwestie i potrzeby, którymi powinniśmy i musimy się zająć. Będziemy – po wejściu do rady gminy – z Waszą pomocą pomieszczać więcej tematów w naszym programie. Co więcej, jesteśmy przekonani, że obecny system gospodarczy jest powodem naszych problemów. Nasza polityka zatem zawsze będzie się orientować umożliwieniem kroków do innego świata.

Übersetzt von Leszek Chmielewski und Andi Pianka