Slovenščina

Wahlprogramm Kurzfassung

Wien Anders (Dunaj Drugače) – KPÖ, Piraten, Echt Grün in Neodvisni (kratko: ANDAS)
Schadinagasse 3, 1170 Dunaj

Na Dunaju živi 1,8 milijona ljudi, a enakih pravic nimajo vsi. Naša vizija je Dunaj z enakimi pravicami in možnostmi za vse – mesto, v katerem smo lahko različni brez strahu.

To so naše zahteve za drugačni Dunaj:

1. Socialna zaščita za vse – za univerzalni temeljni dohodek (brezpogojni osnovni dohodek)
Na Dunaju živi skoraj 400.000 ljudi v revščini ali na pragu revščine, deloma kljub zaposlitvi. Prvi korak do univerzalnega temeljnega dohodka naj je izplačilo zagotovljene minimalne finančne podpore nad pragom revščine; druga transferna plačila, na primer minimalno pokojnino je treba primerno povišati. Zahtevamo brezplačne advokate za socialne zadeve in zadeve brezposelnih, izrekamo se proti prepovedi beračenja.

2. Soodločanje za vse – en človek, en glas
25 odstotkov ljudi, ki živijo in plačujejo davke na Dunaju, se ne sme udeležiti volitev v državni zbor in občinskih volitev, ker nimajo avstrijskega državljanstva oziroma niso državljani EU. To ni pravično – zato zahtevamo tako imenovano »rezidenčno državljanstvo«, ki naj omogoča vsem ljudem soodločanje in udeležbo na volitvah. Nedemokratični petodstotni volilni prag je treba odpraviti, tako da resnično šteje vsak glas enako.

3. Pravice žensk so človekove pravice
Tudi kot nastavljenke občine Dunaj ženske zaslužijo manj kot moški, nasprotnice in nasprotniki splava ogrožajo pravico žensk na odločanje o lastnem telesu – zahtevamo ustanovitev neodvisnega ženskega sveta mesta Dunaj, možnosti za brezplačno prekinitev nosečnosti ter zaščitne cone v bližini ambulant, enako plačilo za enako delo, kvotno ureditev v občinski službi, podpiranje žensk v politiki, tudi v mestnem svetu in v okrajih.

4. Zahtevajmo lepo življenje! Delo naj se splača
Vedno več ljudi mora delati v negotovih delovnih razmerjih in se komaj preživlja s tem, kar zasluži. Občina Dunaj je kot delodajalec slab zgled – zahtevamo skrajšanje delovnega časa na 30 ur pri enaki plači, zakonsko urejeno minimalno plačo 12 evrov na uro ter pravico do dela za priseljenke in priseljence in begunce.

5. Hiše tem, ki v njih živijo! Za Karl-Marx-Hof 21. stoletja
Veliko ljudi si bivanja na Dunaju ne more več privoščiti. Občinska stanovanja so draga in obračuni za stroške obratovanja netransparentni – zahtevamo davek za prazna stanovanja, socialno gradnjo, ki naj bi jo financirali po zgledu tako imenovanega davka Huga Breitnerja, ki bi močneje obremenjeval premožne, transparentno dodelitev občinskih stanovanj ter podpiranje alternativnih oblik bivanja.

6. Pravica do mesta – osvojimo si spet javni prostor
Vedno več krajev, na katerih smo se prej lahko svobodno gibali, ogroža komcerializacija, reklamne površine nam zapirajo pogled na lepoto mesta – zahtevamo zaščito javnega prostora pred privatizacijo in špekulacijo ter osvoboditev mesta od komercialne reklame.

7. Transparentna politika namesto „steklenega človeka“
Trenutno politično odločajo za zaprtimi vrati, hkrati pa smo zaradi nadzornih videokamer vsi osumljenci – zahtevamo transparentno politiko, proračune, pri katerih lahko soodločamo ter prekinitev nadzorovanja in shranjevanja podatkov.

8. Izobraževanje, znanost in kultura za vse
Finančna sredstva za šole krajšajo, hkrati pa povišajo delovno obremenitev za učitelje. Poreklo določa stopnjo izobrazbe, dostop do kulture in znanosti postaja vedno dražji – zahtevamo skupno šolo za šest- do štirinajstletne na Dunaju, več spoštovanja za učiteljski poklic ter enostavnejši dostop do znanosti in kulture za vse.

9. Odklanjamo zdravstveno oskrbo po razredih
Zdravstvo in negovanje po razredih je v našem mestu na žalost že nekaj čisto normalnega – zahtevamo solidaren zdravstveni in negovalni sistem z multiprofesionalnimi delovnimi skupinami, ki jih je treba na osnovi enotnih kolektivnih pogodb ustrezno plačati.

10. Ceste, na katerih lahko živimo – za brezplačna javna prometna sredstva
Še vedno je tako, da motorizirani individualni promet škoduje nam vsem. Posledica tega so zdravsteni problemi, ki jih povzročata hrup in fini prah – zahtevamo brezplačna javna prometna sredstva, realizacijo obroča hitre železnice okrog Dunaja in izgradnjo sistema mestnih koles (City-Bike).

11. Legalizacija konoplje
Prohibicija kanabisa vsako leta kriminalizira deset tisoče ljudi. Za zasledovanje uporabnic in uporabnikov se čisto brez potrebe zapravlja denar – zahtevamo legalizacijo konoplje in smiselno preventivno delovanje na področju odvisnosti.

12. Biti drugačen brez strahu – mesto je last nas vseh
Ljudje, ki se na kakršenkoli način razlikujejo od drugih, so pogosto ponižani in zaničevani. Zahtevamo, da Dunaj prevzame vodilno vlogo kot mesto sožitja in raznolikosti. Na Dunaju ni prostora za sovraštvo proti ljudem, ki so drugačni, ni prostora za seksizem in rasizem. V našem mestu upoštevamo in ščitimo pravice narave in vseh živih bitij – ljudi in živali.

Zavedamo se, da je še veliko drugih pomembnih tem, s katerimi bi se morali ukvarjati. Z vašo pomočjo bomo – ko bomo prišli v občinski svet – na našo agendo dodali še druga delovna področja. Poleg tega pa smo mnenja, da je gospodarski sistem, v katerem trenutno živimo, vzrok za naše probleme. Zato bo naša politika vedno usmerjena na to, da začnemo omogočati korake do drugačnega sveta.

Übersetzt von Mirko Messner